عنوان: مدیریت دانشگاهی

 حوزه فعالیت: انتشار پژوهشهای آکادمیک مربوط به مدیریت و رهبری در دانشگاه

  قابل  توجه نویسندگان و پژوهشگران محترم:

1- مقالاتی که به شیوه کیفی یا ترکیبی نوشته شده باشند در اولویت بررسی قرار می گیرند.

-2-قبل از ارسال مقاله به صورت کامل راهنمای نویسندگان و راهنمای اخلاقی مجله مطالعه شود

3- قبل از ارسال مقاله به تناسب مقاله با محورهای درج شده در بخش اهداف و چشم انداز مجله توجه فرمایید.

4- خواهشمند است قبل از ارسال مقاله، از عدم چاپ مقالات با موضوع مشابه در شماره های قبلی مجله اطمینان حاصل نمایید.  

7  تمامی مقالات ارسالی به مجله ی مدیریت دانشگاهی قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزارهای مشابه یاب بررسی خواهند شد.

8- مقالات مجله  از شماره بهار1401  دارای شناسۀ DOI  هستند.

9-تمامی مقالات این مجله مشابهت یابی شده و نتیجه ان به اطلاع نویسنده خواهد رسید. در صورت وجود 20 درصد مشابهت با منابع داخلی و خارجی، مقاله از فرآیند داوری خارج خواهد شد.  


10-این نشریه کلیه مقررات و شرایط COPE راجع به حفظ حقوق مؤلفان و مصنفان و اخلاق پژوهش را می‌پذیرد.

12- فرم تعارض منافع نویسنده  با مهر و امضاء نویسنده ی مسئول مقاله، پیوست مقاله باشد.

13- دانلود مقاله از سایت این نشریه رایگان است.(به این معنی که همه ی محتوا به صورت رایگان و بدون هزینه برای کاربر یا موسسه ی او در دسترس است. کاربران مجاز به خواندن، دانلود، کپی، توزیع، چاپ، جستجو یا از آن ها برای هر هدف قانونی دیگری بدون درخواست و اجازه از ناشر یا نویسنده، استفاده کنند. این مطابق با تعریف BOAI از دسترسی باز است.)

14-تمامی مقالات دارای دسترسی باز هستند و از CC By تبعیت می کنند.

15- مجله ی مدیریت دانشگاهی بابت پذیرش و چاپ مقالات منتشر شده در این فصلنامه از نویسندگان هیچ مبلغی دریافت نمی کند.

 فاصله انتشار: فصلنامه (بهار، تابستان، پاییز، زمستان)

 زبان: فارسی

 فرمت انتشار: الکترونیکی غیر برخط و چاپی

 صاحب امتیاز: دانشگاه کردستان

فرایند ارسال مقاله: نویسندگان پس از ثبت­ نام در سامانه فصلنامه می­توانند با وارد شدن به قسمت نویسندگان مقاله خود را ارسال نموده و تمام فرایندهای داوری را از همان شیوه پیگیری نمایند.